ΡΥΘ. ΧΑΜ. ΠIEΣHΣ/ΣΤΑΘΕΡΟΣ

Παροχής 1 Kg/h, με σταθερή πίεση 30 mbar, RECA Iταλίας, (συσκ. 50 τεμ.).