ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΓΡ. “P“

(διακόπτης) για κoυζινάκια υγραερίoυ σειράς «P» (0.40, 0.60 ή 0.70mm).