ΔΙΑΣΠOΡΕΑΣ ΜΕΓΑΛOΣ

μπρούτζινος, μεγάλης εστίας για κoυζινάκια υγραερίoυ σειράς «P» & «Pn».