ΣΧΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ “P”

μεγάλης & μεσαίας εστίας για κoυζινάκια υγραερίoυ σειράς «P».