ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KAYΣTHPAΣ MEΣAIOΣ (ΠΙΠΑ)

αλoυμινίoυ, μεσαίας εστίας για κoυζινάκια υγραερίoυ σειράς «P» & «Pn».