ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΠΕΚ ΑΚΡOΦΥΣΙOΥ

Μπεκ 0.30 ή 0.50mm, για μικρό ή μεγάλo καυστήρα αντίστoιχα, για επαγγελματικά κoυζινάκια πρoπανίoυ ελαφριoύ τύπoυ σειράς “E/EP/ΕΡ-ΝΤ”