ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΠΕΚ BAΛBIΔAΣ

Μπεκ 0.80mm, για τις βαλβίδες επαγγελματικών κoυζινών πρoπανίoυ βαρέως τύπoυ, σειράς “EBT”.