ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σετ Συνδέσεως

Περιλαμβάνει 1,5 m λάστιχο προπανίου, ρυθμιστή υψηλής πιέσης, δυο σφικτήρες & τρεις ανταλλακτικές φλάντζες. 

Περισσότερα

 Περιλαμβάνει 1,5m λάστιχο προπανίου, στραγγαλιστή, δύο σφικτήρες & τρεις ανταλλακτικές φλάντζες.

Περισσότερα

Περιλαμβάνει 1,5 m λάστιχο βουτανίου, ρυθμιστή υγρ. Χαμηλής πίεσης σταθερό 1Κgr, δυο σφικτήρες. 

Περισσότερα

Περιλαμβάνει 1,5 m λάστιχο βουτανίου, ρυθμιστή υγρ. Χαμηλής πίεσης ρυθμιζόμενο 1,5 Κgr, δυο σφικτήρες. 

Περισσότερα