ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Φορητές λάμπες (ΚΑΡΕΝΕΣ) | Φιάλης 3 Kg

Φορητή λάμπα υγρ. με αυτόματη ανάφλεξη, που προσαρμόζεται σε φιάλη 2 Kg, 3 Kg & 5 Kg (με σπείρωμα M16X1,5) & γυαλί διαμέτρου ∅110mm. 

Περισσότερα

 Φορητή λάμπα υγρ., που προσαρμόζεται σε φιάλη 2 Kg, 3 Kg & 5 Kg (με σπείρωμα M16X1,5) & γυαλί διαμέτρου ∅110mm.

Περισσότερα