ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Φορητές εστίες (ΚΑΡΕΝΕΣ) | Φιάλης 3 Kg

Φορητή εστία μαγειρέματος υγρ. με σχάρα καμινέτου MG & αυτόματη ανάφλεξη, που προσαρμόζεται σε φιάλη 2 Kg, 3 Kg & 5 Kg. (με σπείρωμα M16X1,5) 

Περισσότερα

Φορητή εστία μαγειρέματος υγρ. με σχάρα καμινέτου MG, που προσαρμόζεται σε φιάλη 2 Kg, 3 Kg & 5 Kg. (με σπείρωμα M16X1,5) 

Περισσότερα

Φορητή εστία μαγειρέματος υγρ. με σχάρα καρένας & αυτόματη ανάφλεξη, που προσαρμόζεται σε φιάλη 2 Kg, 3 Kg & 5 Kg. (με σπείρωμα M16X1,5)

Περισσότερα

Φορητή εστία μαγειρέματος υγρ. με σχάρα καρένας, που προσαρμόζεται σε φιάλη 2 Kg, 3 Kg & 5 Kg. (με σπείρωμα M16X1,5) 

Περισσότερα