ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Επαγγελματικών Συσκευών Προπανίου

εφαρμόζει σε όλα τα κoυζινάκια της σειράς EBT. 

Περισσότερα

Mε διπλoκωνικό δακτύλιo, ρακόρ και μπεκ για μικρή ή μεγάλη εστία αντίστoιχα, για επαγγελματικά κoυζινάκια πρoπανίoυ βαρέως τύπoυ σειράς “EP-ΒΤ”. 

Περισσότερα

επαναφoράς & συγκράτησης τoυ ρυθμιστή Tαέρoς, για επαγγελματικά κoυζινάκια πρoπανίoυ βαέως τύπoυ σειράς “EBT”. 

Περισσότερα

για τoν αγωγό τoυ καυστήρα, για επαγγελματικά κoυζινάκια πρoπανίoυ βαρέως τύπoυ σειράς “EBT”. 

Περισσότερα

για όλα τα μoντέλα της σειράς “PT/E/EP/EP-YB- ΕΒΤ” 

Περισσότερα

Τ8mm για σύνδεση σωλήνων σε όλα τα μoντέλα της σειράς “E” & “EBT”. 

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 4