ΜK90 PIEZO

Gas stove with a coverall metal base, a plastic cap & an autostart ignition (12 pcs per box) 

SPECIFICATIONS

Dimensions: Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ.
Power: 80 Watt
Consumption: 20 g/h
Gas: Bουτάνιο
Pressure: Απ’ ευθείας πίεση
Supply: Παροχή βαλβίδας
Weight Gross: 0,728 Kg
Weight Net: 0,590 Kg