ΜK100 INOX PIEZO

Gas stove a coverall chromium metal base, plastic cap and an autostart piezo ignition (12 pcs per box)

SPECIFICATIONS

Dimensions: Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ.
Power: 240 Watt
Consumption: 60 g/h
Gas: Bουτάνιο
Pressure: Απ’ ευθείας πίεση
Supply: Παροχή βαλβίδας
Weight Gross: 0,900 Kg
Weight Net: 0,729 Kg