ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρωταρχικό μας μέλημα και στόχος είναι ο Ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων μας παράλληλα με την φροντίδα του περιβάλλοντος μας. Η πολιτική λειτουργίας μας ώστε να διασφαλίζουμε μηδενικό αριθμό ελαττωματικών προϊόντων κατά την παραγωγική μας διαδικασία αποτελεί και την κύρια φιλοσοφία που διέπει την εταιρία μας. Συνδυάζοντας τον άρτιο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, με τους απαραίτητους και διαρκείς ελέγχους καθ’ όλη την διαδικασία παραγωγής, και την διαρκή τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού μας είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας.

Σαν μέλος της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ζούμε, η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η βελτίωση του είναι για την εταιρία μας μέγιστης σημασίας. Συμμετέχοντας σε προγράμματα ανακύκλωσης & άλλες δράσεις οι οποίες προσφέρουν κάτι επιπλέον στην τοπική κοινωνία η εταιρία μας πάντα πρωτοστατεί για ένα καλύτερο αύριο.