ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
DELUX 500 PIEZO Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,508 Kg 1,238 Kg
SUPER 190 Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,500 Kg 0,362 Kg
SUPER 190 PIEZO Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,547 Kg 0,409 Kg
               
ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
FVP 9 Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,533 Kg 0,423 Kg
FVP 9 PIEZO Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,547 Kg 0,409 Kg
MV9 Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,673 Kg 0,535 Kg
MV9 PIEZO Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,728 Kg 0,590 Kg
               
ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
MGV9 Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,009 Kg 0,825 Kg
MGV9 PIEZO Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,049 Kg 0,865 Kg
               
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
LV400 PZ Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,535 Kg 1,265 Kg
ΦΟΡΗΤΗ ΕΣΤΙΑ Y9 x Π33 x B29 εκ. 2000 Watt 160 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 2,400 Kg 2,100 Kg
               
ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
SF90 Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,508 Kg 1,238 Kg
SF90 PIEZO Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,535 Kg 1,265 Kg
SG90 Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,528 Kg 1,258 Kg
SG90 PIEZO Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,555 Kg 1,285 Kg
SGC90 Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,528 Kg 1,258 Kg
SGC90 PIEZO Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,555 Kg 1,285 Kg
               
ΛΑΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
SF100 PIEZO Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,535 Kg 1,265 Kg
SG100 PIEZO Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,508 Kg 1,238 Kg
               
ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
FK90 Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,533 Kg 0,423 Kg
FK90 PIEZO Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,578 Kg 0,468 Kg
FK90 INOX Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,533 Kg 0,423 Kg
FKP90 Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,500 Kg 0,362 Kg
FKP90 PIEZO Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,547 Kg 0,409 Kg
MK90 Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,673 Kg 0,535 Kg
MK90 PIEZO Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,728 Kg 0,590 Kg
MK90 INOX Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0.670 Kg 0,532 Kg
MK90 INOX PIEZO Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,721 Kg 0,583 Kg
PK95 Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας - -
PK95 PIEZO Y20,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 80 Watt 20 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας - -
               
ΛΑΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
FK100 Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 240 Watt 60 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,714 Kg 0,543 Kg
FK100 PIEZO Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 240 Watt 60 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,788 Kg 0,617 Kg
FKP100 Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 240 Watt 60 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,642 Kg 0,471 Kg
FKP100 PIEZO Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 240 Watt 60 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,699 Kg 0,528 Kg
MK100 Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 240 Watt 60 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,827 Kg 0,656 Kg
MK100 PIEZO Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 240 Watt 60 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,902 Kg 0,731 Kg
MK100 INOX Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 240 Watt 60 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,825 Kg 0,654 Kg
MK100 PIEZO INOX Y26,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 240 Watt 60 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,900 Kg 0,729 Kg
               
ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
ΜG90 Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,009 Kg 0,825 Kg
MG90 PIEZO Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,049 Kg 0,865 Kg
MG90 INOX Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Wattt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,009 Kg 0,825 Kg
MG90 INOX PIEZO Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,049 Kg 0,865 Kg
MGC90 Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,227 Kg 1,043 Kg
MGC90 PIEZO Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,267 Kg 1,083 Kg
MGC90 INOX Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,227 Kg 1,043 Kg
MGC90 INOX PIEZO Y24 x Π18 x B18 εκ. 450 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,267 Kg 1,083 Kg
                 
ΛΑΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
ΜG100 Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,508 Kg 1,238 Kg
MG100 PIEZO Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,528 Kg 1,258 Kg
ΜG100 INOX Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,535 Kg 1,265 Kg
ΜG100 INOX PIEZO Y33,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 1,555 Kg 1,285 Kg
                 
ΦΟΡΗΤΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 kg
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
BG100 Y21,5 x Π12,5 x B12,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,809 Kg 0,747 Kg
BG100 PIEZO Y21,5 x Π12,5 x B12,5 εκ. 450 Watt 80 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,894 Kg 0,832 Kg
                 
ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (ΚΑΡΕΝΕΣ) ΦΙΑΛΗΣ 3 kg
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
ΒGC90 Y9,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 150 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας - 0,627 Kg
BGC90 PIEZO Y9,5 x Π11,5 x B11,5 εκ. 150 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας - 0,659 Kg
BG90 Y11,5 x Π15,5 x B15,5 εκ. 150 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας - 0,348 Kg
BG90 PIEZO Υ11,5 x Π15,5 x Β15,5 εκ. 150 Watt 40 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας - 0,380 Kg
               
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190 g
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
ΟΧΥ-Α Y17,5 x Π21 x B9,5 εκ. 280 Watt 74 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,693 Kg 0,510 Kg
Μ ΟΧΥ-Α Y17,5 x Π21 x B11,5 εκ. 280 Watt 74 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,797 Kg 0,614 Kg
P OXY-A Y17,5 x Π21 x B11,5 εκ. 280 Watt 74 g/h Bουτάνιο Απ’ ευθείας πίεση Παροχή βαλβίδας 0,693 Kg 0,510 Kg
               
ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
P11 Y14 x Π29 x B34 εκ. 2050 Watt 133 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 3,00 Kg 2,70 Kg
P22 Y14 x Π44 x B34 εκ. 2050/700 Watt 167 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 4,36 Kg 3,96 Kg
P33 Y14 x Π68 x B34 εκ. 2050/1500/700 Watt 277 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 6,40 Kg 5,85 Kg
Pn11 Y14,5 x Π29,5 x B34 εκ. 1770 Watt 129 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 3,18 Kg 2,85 Kg
Pn22 Y14,5 x Π46 x B34 εκ. 1770/60 Watt 162 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 4,59 Kg 4,15 Kg
Pn23 Y14,5 x Π56 x B34 εκ. 1770/1470 Watt 236 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 5,50 Kg 4,96 Kg
Pn33 Y14,5 x Π69,5 x B34 εκ. 1770/1470/460 Watt 269 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 6,37 Kg 5,79 Kg
Pn11 ΣΦΥΡ. Y14,5 x Π29,5 x B34 εκ. 1770 Watt 129 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 3,18 Kg 2,85 Kg
Pn22 ΣΦΥΡ. Y14,5 x Π46 x B34 εκ. 1770/60 Watt 162 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 4,59 Kg 4,15 Kg
Pn23 ΣΦΥΡ. Y14,5 x Π56 x B34 εκ. 1770/1470 Watt 236 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 5,50 Kg 4,96 Kg
Pn33 ΣΦΥΡ. Y14,5 x Π69,5 x B34 εκ. 1770/1470/460 Watt 269 g/h Bουτάνιο 30 mbar 1,5 Kg/h 6,37 Kg 5,79 Kg
E10 Y14,5 x Π32,5 x B38 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - 2,45 Kg
E15 Y14,5 x Π47 x B38 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - 3,25 Kg
E20 Y14,5 x Π62 x B38 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - 3,75 Kg
E25 Y14,5 x Π69,5 x B38 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - 4,35 Kg
EP110 Y15 x Π28 x B28 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
EP115 Y15 x Π48 x B48 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
EP120 Y15 x Π60 x B48 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
EP125 Y15 x Π68 x B48 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
EP130 Y15 x Π 90 x B28 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
EP110/N.T. Y15 x Π28 x B28 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
EP115/N.T. Y15 x Π48 x B48 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
EP120/N.T. Y15 x Π60 x B48 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
EP125/N.T. Y15 x Π68 x B48 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h - -
                 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
E10 ΒΤ Y17x Π37,5 x B42,5 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h 4,45 Kg 3,95 Kg
E20 ΒΤ Y17 x Π70 x B42,5 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h 6,40 Kg 5,71 Kg
E30 ΒΤ Y17 x Π102,5 x B30 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h 10,05 Kg 9,10 Kg
E40 ΒΤ ΙΣΙΟ Y17 x Π139,5 x B30 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h 13,95 Kg 12,75 Kg
E40 ΒΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Y17 x Π70 x B80,5 εκ. - - Προπάνιο 1-3 mbar 8 Kg/h 15,20 Kg 14 Kg
                 
ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ
Μοντέλο Διαστάσεις Ισχύς Κατανάλωση Καύσιμο Πίεση Παροχή Βάρος
Mικτό Καθαρό
P40 Y80,8x Π45,5 x B49,5 εκ. 4200Watt 320gr/H Bουτάνιο 28 mbar 1 Kg/h 14,6 Kg 13,7 Kg
CL4220B Y74,5 x Π44 x B33 εκ. 4200Watt 320gr/H Bουτάνιο 28 mbar 1 Kg/h 9,9 Kg 9 Kg